top of page

TYÖNOHJAUS

 

Työnohjaus soveltuu yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle, unohtamatta kaikkia heitä jotka ovat intohimoisia kehittymään työssään ja oppimaan lisää ammatillisesta otteestaan. Työnohjauksen päämääränä on vapauttaa henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran prosessi, jossa vuorovaikutteisesti pohditaan työhön liittyvää oppimista, kehittämistä sekä jaksamista. Tyypillisesti työnohjausprosessi on kestoltaan 1-3 vuotta ja tapaamistiheys on kerran kuukaudessa. Kriisitilanteen työnohjaus usein poikkeaa prosessikulusta ja ohjauskertoja arvioidaan tarpeen mukaan.

 

 

Työnohjauksen tavoitteena on

 

• tukea osallistujien ammatillisuutta

• auttaa käsittelemään työssä ilmeneviä tunteita

• auttaa käsittelemään haasteellisia työtilanteita

• auttaa arvioimaan ja löytämään omia voimavarojaan

• parantaa työsuorituksia ja asiakaspalvelua

• säilyttää työkykyä

• lisätä työhyvinvointia ja työn iloa

 

 

Työnohjaus on luottamuksellista ja osallistujilla on aina itsemääräämisoikeus sen suhteen, miten paljon työnohjauksessa asioita jakaa.

 Asiakkaiden sanoin:

-paikka missä ymmärretään ja sinne on ollut hyvä tulla 

-olet hienosti ohjannut haasteellista työtä tekevien työnohjausta 

-pääsit nopeasti kiinni marginaalisen työnkuvamme haasteisiin

-olet osannut ohjata sosiaalista (puheliasta) ja aiheesta toiseen rönsyilevää tiimiä

-olet antanut työkaluja haasteellisen asiakkaan kohtaamiseen

-sinulla on rauhallinen ja miellyttävä ääni, mikä tuo luotettavan ilmapiirin ohjaukseen 

-olet ollut luomassa kanssamme yhtä Suomen parasta tiimiä!

 

Ole rohkeasti yhteydessä ja kysy palvelukustannuksista.

Olen Suomen Työnohjaajat Ry:n jäsen ja Perhehoitoliitto Ry:n hyväksymä työnohjaaja.

STO:ryn jäsenenä noudatan Suomen työnohjaajat Ry:n työnohjauksen eettisiä periaatteita 

bottom of page