top of page

Petri Sirkiä...

Ammatillinen alkuräjähdykseni on tapahtunut 2000 luvun alussa. Työhistoriani ihmisten parissa tehtävässä työssä on hyvin laaja-alaista. Työni keskiössä on usein konflikti tai kriisi, joiden ympärillä asiakkaat tasapainoilevat oman työ- tai perhearkensa kanssa. 

Työskentelyni on hyvin asiakaslähtöistä ja mielestäni on tärkeää räätälöidä työni asiakkaan tarpeen mukaan. Koen että rauhallinen työskentely otteeni mahdollistaa hetkeen asettumisen sekä olemassa olevien ilmiöiden syvemmän pohtimisen. Itseäni onkin aina kiinnostanut yksilöllisen sekä yhteisön vaikuttamisen lisäksi yksilön sekä yhteisön ympärillä vaikuttavat tekijät.

Vuonna 2011 alkaneen yrittäjyyteni myötä on myös toiminnan rakentaminen sekä kehittäminen tullut itselleni hyvin tutuksi aihe-alueeksi. Yrittäjyyden myötä olen oppinut, että verkostostotyöskentely sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ovat yksi avainasia kokonaisvaltaiseen asiakassuhteen hoitamiseen.

Kouluttautuminen sekä oman ammattitaidon välinen dialogi on minulle ollut aina merkityksellistä ja koenkin tärkeäksi ylläpitää omaa osaamistani kouluttautumalla sekä hankkimalla uutta tietoa.

 " Petriin voi kollegana luottaa täysin. Vaikuttavaa Petrissä on myötäelämisen kyky sekä se, että hän säilyttää samaan aikaan havainnoivan puolen itsessään."

 

 

"Petrin kanssa on mahdollisuus edetä joustavasti asiakkaan ehdoilla samalla luottaen, että langat ovat turvallisesti Petrin käsissä."

 

 

"Ihailen Petrin kykyä asettua pohtimaan asioita eri näkökulmista. Petrillä on upea kyky olla aidosti avoin, dialoginen ja hänestä huokuu aito arvostus ihmisyyttä kohtaan."

"Tunteesi ja ajatuksesi eivät ole koskaan yksin. Niillä on toisensa. Miten ajattelet, ohjaa se tunteitasi. Miten tunnet, vaikuttaa se ajatuksiisi."

_


Petri

IMG_7511.jpg

Sosionomi, AMK DIAK 2006

 

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, HPI 2015

 

Ratkaisukeskeisen työyhteisösosvittelun asiantuntija, HPI 2016

 

Sekä useita lyhyempiä koulutuksia:

 

Dialoginen työote, Therapeutic Crisis Intervention sekä kriisi ja surutyö. Olen myös ollut hyvin aktiivinen osallistuja koulutusseminaareissa, jotka ovat antaneet paljon lisää ammatillisuuteeni. 

bottom of page