top of page

Hyvinvointipalvelut

Tänä päivänä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on myös työyhteisöissä merkityksellisempää. Työn ja vapaa-ajan osittain yhdistyessä, molempien osa-alueiden hyvinvointi vaikuttavat toisiinsa. Ihminen kokee asiat yhä enemmän kokonaisvaltaisesti niin kehon kuin mielen kautta... tunneajatus on yhtäaikaan ajatus tunteesta sekä tunne ajatuksesta...  ajatukset vaikuttavat tunteisiin ja tunteet ohjaavat herkästi ajatuksiamme ja tapaamme toimia.

Hyvinvointi - tukipalvelut eivät katso ikää eikä määrää, se on tarkoitettu kaikille. Räätälöity yksilöllinen tai yhteisöllinen kohtaaminen, ja tukeminen voi vaikuttaa yksilölliseen sekä yhteisölliseen hyvinvointiin hyvin paljon. On kyseessä lapsi, nuori, aikuinen, perhe tai muu yhteisö, voi tavoitteellisella toiminnalla myötävaikuttaa omaan sekä yhteiseen arkeen positiivisesti. 

Olen toiminut useita vuosia tavoitteellisen sekä korjaavan työn parissa, joka suuntautuu perheiden ja yksilöiden hyvinvointiin. Monesti olen näissä tilanteissa huomannut, että pienetkin asiat ja tavat, sekä niiden muuttaminen, voivat vaikuttaa vuorovaikutukseen positiivisesti hyvin paljon. Hyvinvointi on yhteinen asia, johon jokainen voi myötävaikuttaa tuoden oman panostuksensa siihen mukaan. Joskus hyvinvointiin liittyvät asiat pääsevät piiloutumaan arjen myllerryksessä, jolloin ulkopuoliset silmät ja korvat saattavat olla tarpeen. Ole rohkeasti yhteydessä ja kerro tilanteestasi, niin voimme yhdessä miettiä ratkaisuja asian suhteen.

IMG_7500.jpg

Mitä tekisit jos tietäisit ettet voi epäonnistua?

Työhyvinvointi Työnohjaus  Petri Sirkiä Työyhteisösovitteöu
bottom of page